• De Bavinck bruist!

 • Welkom op onze website!

  De Bavinckschool

Uw kind aanmelden bij de Bavinckschool?

Wij mogen onze school de komende drie jaar officieel een ‘Gezonde School’ noemen.

Dit komt door onze inzet op het gebied van welbevinden.

Speerpunten van onze school

β€œUw kind onze zorg! Onze leerling uw zorg!”

Gereformeerd onderwijs

Geloof is heel belangrijk voor ons en we proberen om het geloof positief uit te dragen naar de kinderen. Hierbij is ons uitgangspunt dat ieder kind door God geschapen is en daarom uniek is. We willen dat de kinderen geloofsgroei meemaken, waarmee ze de toekomst vol vertrouwen tegemoet kunnen gaan.

Ouderbetrokkenheid

Ouders en school zijn samen verantwoordelijk voor een goede ontwikkeling van het kind, waarbij de ouders de eindverantwoordelijkheid houden voor de opvoeding van hun kind(eren). Daarom zijn goede contacten en informatie-uitwisseling tussen groepsleerkracht en ouders noodzakelijk. Ieder brengt zijn eigen kennis en ervaring in.

Onderwijs op niveau

Als een leerling achterblijft in zijn ontwikkeling of opvalt door zijn gedrag, brengt de school de situatie zoveel mogelijk in kaart. Dit in kaart brengen gebeurt volgens de handelingsgerichte methodiek. Alle scholen die deel uit maken van het samenwerkingsverband voor Passend Onderwijs β€œDe Eem” werken handelingsgericht.

 • Op maandag, dinsdag en donderdag is er gelegenheid voor de kinderen om tijdens de lunchpauze op school over te blijven. Onze vaste medewerkster Henrike de Graaf en enkele enthousiaste vrijwilligers verzorgen de opvang.

  Tussen schoolse opvang

 • Fruit eten is heel gezond. Daarom stimuleren we de kinderen om in de morgenpauze een gezond tussendoortje te eten.

  Fruit eten - gezond

 • De zaakvakken bieden wij aan in de vorm van thema’s waarbij we uitgaan van Betekenisvol Thematisch Werken d.m.v. Werken in groepen. (WIG). De leerlingen werken gedurende 2 Γ  3 weken aan een thema. Eerst verwerven de kinderen de benodigde kennis en gaan vanuit deze kennis aan de slag om dit op een betekenisvolle manier toe te passen.

  Betekenisvol Thematisch Werken met WIG

 • Met ingang van het schooljaar 2017- 2018 mag de school zich een erkende Kanjerschool noemen. Met de Kanjertraining leren kinderen zich op een positieve manier te handhaven in sociaal stressvolle omstandigheden. Onder het motto: wat je meemaakt is interessant, vervelend of naar, maar hoe je ermee omgaat is belangrijker, dat vormt je.

  Erkende Kanjerschool

 • Bij de kleuters werken wij ontwikkelingsgericht. We halen de echte werkelijkheid de klas in. Dit doen we door te werken met thema’s die aansluiten bij de belevingswereld van de kinderen. Bijv. de tandarts of de bouw. In de klas spelen kinderen het echte leven na in de verschillende hoeken.

  Spelend Leren Onderbouw

 • Tot 2018 mocht de school het UVL (Utrechts Verkeers-veiligheidslabel) voeren. Dit omdat de school aantoonbaar in alle groepen verkeersonderwijs verzorgt. Dat is terug te zien in de resultaten bij het Verkeersexamen in groep 8. Tot heden altijd allen geslaagd.

  Verkeer in alle groepen

 • De Bavinckschool beschikt inmiddels over 60 Chromebooks die tot nu toe voornamelijk worden ingezet in de groepen 5 t/m 8 bij rekenen, taal, lezen en WIG. Dit schooljaar volgen nog 30 van deze computers en 10 I-Pads voor de groep 1 t/m 4.

  Eigentijdsonderwijs/ Chromebooks

 • We leren kinderen dat ze omzien naar elkaar en naar hun omgeving. Binnen de school, door bijvoorbeeld het tutor lezen. Buiten de school door om te zien naar mensen die arm, ziek, oud en of eenzaam zijn of naar de natuur waar we in leven.

  Actief Burgerschap

Over onze school

Onze groepen